bedrijven

NAAR AANKOOP PARTICULIEREN

 

Kunst in kantoren en vergaderzalen is niet alleen mooier dan een poster of een kale muur. Het maakt van uw organisatie of bedrijf een aangename plek om te denken, te werken of gewoon te vertoeven. Het stimuleert tevens de creativiteit van uw medewerkers en versterkt de uitstraling van uw organisatie of bedrijf. Bovendien laat u zien dat uw bedrijf naast waardering voor prestaties en eigen producten ook oog heeft voor wat de culturele wereld te bieden heeft.

 

Door kunst aan te kopen ondersteunt u een kunstenaar. Een mooie bijdrage aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
Maud Quaedvlieg heeft een manier om dit op een betaalbare wijze te realiseren.  

 

Het is mogelijk een aan te kopen werk af te betalen in termijnen.

 

  • Totale aankoopwaarde vanaf € 500 tot € 1.200 in 2 jaar (24 vooruit te betalen maandelijkse termijnen + 1 rentebedrag van 2% per jaar) te voldoen
   Voorbeeld 1: Een werk met een waarde van € 1.200 kost gedurende 2 jaar € 50 per maand.
   Na 24 maanden resteert slechts nog het rentebedrag van 2% per jaar = (2x2% van 1.200) = € 48

  • Totale aankoopwaarde vanaf € 1.200 in maximaal 4 jaar (48 vooruit te betalen maandelijkse termijnen + 1 rentebedrag van 2% per jaar) te voldoen
   Voorbeeld: Een werk met een waarde van € 3.600 kost gedurende 4 jaar € 75 per maand.
   Na 48 maanden resteert slechts nog het rentebedrag van 2% per jaar = (2x4% van 3600) = € 288 (ineens te voldoen).

 

Vanaf 5 kunstwerken stellen wij onze bedrijvenservice voor. Wij brengen een bezoek en maken een artistiek voorstel op maat.

 

 

Kunst op de werkvloer heeft stimulerende invloed


Kunst is de spiegel van een onderneming

Goed gekozen kunstwerken reflecteren het karakter van een bedrijf. Maar dit blijkt niet de enige positieve werking te zijn die uitgaat van kunst. In de praktijk blijkt het vooral ook op de werknemers een stimulerende invloed te hebben. Kunst binnen bedrijven zorgt voor een aangename en inspirerende omgeving. Het biedt een belangrijke bijdrage aan de beleving van het gebouw. Maar de invloed van kunst in de werkomgeving reikt verder dan het oog alleen. Kunst gaat een dialoog aan met de toeschouwer en met haar omgeving, het kan zorgen voor een rustpunt en voor een moment van bewondering.

 

Een kunstcollectie maakt vandaag de dag als vanzelfsprekend deel uit van de inrichting van menig bedrijfspand. Het zorgt voor een dynamisch, eigentijds karakter en bovendien voor een positieve, verzorgde uitstraling naar bezoekers en medewerkers toe. Het werken aan de bedrijfscultuur met behulp van kunst is voor een onderneming een middel om zich in kwalitatief opzicht te onderscheiden op de markt.

 

Beeldende kunst is de spiegel van een onderneming; goed gekozen kunstwerken reflecteren het karakter van een bedrijf. Maar dit blijkt niet de enige positieve werking te zijn die uitgaat van kunst. In de praktijk blijkt het vooral ook op de werknemers een stimulerende invloed te hebben. Het is uit ervaring is gebleken dat kunst van meerwaarde is voor de verbetering van het werkmilieu en het welbevinden van de werknemers. De Engelse Psycholoog dr. Aric Sigman heeft toonaangevend onderzoek verricht als het gaat om kunstbeleving binnen de kantoormuren en is tot de conclusie gekomen dat kunst hier de creativiteit stimuleert en stress vermindert.

 

De, zowel bewuste als onbewuste, invloed van de omgevingssfeer op de gemoedstoestand van mensen is bekend. Dit is in het bijzonder van belang op de werkplek. Elementen als kleur en hoeveelheid licht in de dagelijkse werkomgeving zijn van grote invloed op het gevoel van welbevinden van de werknemer. Het zijn veelal kunstwerken die deze positieve beleving van de ruimte kunnen realiseren.

 

Bedrijfspand krijgt exclusief en eigenzinnig karakter
Behalve de invloed van elementen als kleur en licht op de stemming is er nog een ander menselijk aspect dat een rol speelt in het scheppen van een uniek aangeklede werksfeer. De werkplekinvulling van de individuele werknemer blijkt ook een grote rol te spelen. De werknemers geven er in de praktijk geregeld blijk van behoefte te hebben aan het creëren van een eigen plek met een persoonlijk gezicht. Het scheppen van een klimaat waar zij zich prettig en thuis voelen is duidelijk een voorwaarde om optimaal te kunnen presteren.

 

Betrokkenheid bij de organisatie
Het investeren in de eigen medewerkers, het streven naar een omgeving waar de mensen graag komen en blijven werken staat bij veel bedrijven terecht hoog op de prioriteitenlijst. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan faciliteiten en huisvesting. Het gaat dan niet alleen om de functionele inrichting van de werkplekken maar juist om de ‘extra’ aankleding van het gebouw. Uit ervaring blijkt dat dit veelal bevorderend op werknemers werkt. Bovendien blijkt een kunstcollectie binnen het bedrijf voor werknemers veelal een aanzet tot het verder ontwikkelen van interesse voor kunst. Het helpt mee aan een grotere betrokkenheid bij het bedrijf en geeft mensen een extra mogelijkheid om zich te ontwikkelen, niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk. Een kunstcollectie binnen de organisatie dient als bron van inspiratie en creatieve reflectie.

 

Huur, huuraankoop of koop
Voor de opbouw van een bedrijfscollectie zijn er verschillende mogelijkheden, namelijk: het huren, of (huur)aankopen van kunstwerken. Huren is de meest flexibele vorm om kunst in een organisatie toe te passen. Een voordeel hiervan is dat de collectie eenmaal per jaar gewisseld kan worden. Door middel van het (huur)aankopen van kunstwerken kan een bedrijf door de jaren heen een eigen, unieke bedrijfscollectie opbouwen. De aanschaf van kunst blijkt in de praktijk een solide investering te zijn.

 

Daarnaast kan de kunstcollectie als zelfstandig communicatiemiddel een waardevolle bijdrage leveren aan inhoud en uitstraling van media zoals jaarverslagen, nieuwsbrieven en relatiegeschenken. Kunst die speciaal op de organisatie is afgestemd, vormt immers een afspiegeling van de identiteit van de organisatie.

 

Door het digitaal beheren van de eigen kunstcollectie kunnen allerlei aanverwante gegevens met betrekking tot de collectie vastgelegd worden. Dit is bij uitstek een middel om de betrokkenheid van het personeel bij de kunstcollectie nog verder te verdiepen en de interesse voor kunst in het algemeen te vergroten. Het biedt de medewerkers de mogelijkheid om afbeeldingen van de kunstwerken te bekijken uit de eigen collectie samen met de gekoppelde gegevens zoals afmetingen, het materiaal en het jaar waarin het werk vervaardigd is, etc. De medewerkers kunnen zoeken op een bepaalde titel van een kunstwerk waarover ze meer willen weten. Daarnaast biedt het medewerkers de mogelijkheid om meer te lezen over de totstandkoming van de collectie en de thema's van de collectie.

 

Kunstactiviteiten
Een idee is het organiseren van atelierbezoeken bij de kunstenaar. Ook dit draagt bij tot een beter begrip en hierdoor wordt de toepassing van beeldende kunst door de medewerkers van de organisatie gedragen.

Indien een kunstcollectie correspondeert met de ethiek en de identiteit van de organisatie heeft dit een positieve externe werking. Het zorgt voor een vooruitstrevende uitstraling en getuigt van maatschappelijke betrokkenheid. De mogelijkheid om de medewerkers zich thuis te laten voelen in hun werkomgeving en hen een extra stimulatie te bieden, blijkt echter van even grote waarde te zijn.


 

^ Naar boven